Идентификация деген эмне?

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча эң курч суроолорго «Жалпы иш» коомдук шайлоо боюнча эксперт Бакытбек Самаков жооп берет. Сизден суроолорду кабыл алып, кызыктырган маселелерди тактоого даярбыз! Бүгүн биз төмөнкү суроолорго жооп алабыз: Жергиликтүү кеңештерге шайлоо деген эмне? Жергиликтүү кеңештин системасына эмне кирет жана жергиликтүү кеңеш кандай принципте түзүлөт

Тизмеге кайт