Миссия

“Жалпы иш” коомдук фондунун миссиясы - аралашуу, дискурс жана коомдук көзөмөлгө катышуу менен өлкөдө кабыл алынган чечимдердин сапатына таасир этүүчү мүмкүнчүлүктөрдү жарандарга түзүп берүүгө көмөктөшүү.

Биздин максаттар:

  • Эркин жана таза шайлоолор
  • Ачык жана отчёт берүүчү парламент 
  • Жарандык билимдин деңгээлин жогорулатууга багытталган долбоорлор
  • Коомдук кызыкчылыктарды жана адамдын фундаменталдуу укугун коргоо, алдыга жылдыруу
  • Ак ниет башкаруу принциптерин алдыга жылдыруу

Биздин баалуулуктар:

  • Калыстык
  • Чынчылдык
  • Ачыктык
  • Берилгендик
  • Тынымсыз билим алуу жана жаңы чечимдерди издөө