Достор, сиздердин колдоонуздарга муктажбыз!

"Жалпы иш" коомдук фонду жергиликтүү кеңештерге шайлоону көз карандысыз байкоо жүргүзүүгө каражат топтоо кампаниясын баштады.

Тизмеге кайт