"Талапкерлердин акчасы: түшүүлөр жана чыгымдар" деп аталган темада пресс-чай өткөрүлдү.

"Талапкерлердин акчасы: түшүүлөр жана чыгымдар" деп аталган темада пресс-чай өткөрүлдү. КРдин президентинин мөөнөтүнөн мурда болгон шайлоосуна жасалган көз карандысыз байкоолордун жыйынтыгы боюнча даярдалган биздин финалдык отчетко кирген анализдер, сунуштар менен бөлүшүтүк

Тизмеге кайт