Добуш берүү учурунда УШК COVID-19га байланыштуу алдын алуу сунуштамаларын сактадыбы?

Добуш берүү учурунда УШК COVID-19га байланыштуу алдын алуу сунуштамаларын сактадыбы?

2021-жылдын 10-январы. Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо

Артка