Участкалык шайлоо комиссиясы ТШКдан алган шайлоо бюллетендери саналганбы?

Участкалык шайлоо комиссиясы ТШКдан алган шайлоо бюллетендери саналганбы?

2021-жылдын 10-январы. Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо

Артка