УШК ачуунун жол-жоболору учурунда COVID-19га байланыштуу алдын алуу сунуштамалары сакталдыбы?

УШК ачуунун жол-жоболору учурунда COVID-19га байланыштуу алдын алуу сунуштамалары сакталдыбы?

2021-жылдын 10-январы. Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо

Артка