“Жалпы иш” коомдук фонду участоктордун ачуудан баштап шайлоо участкаларын жабууга чейинки процессти өз алдынча көзөмөлдөп турат.

“Жалпы иш” коомдук фонду участоктордун ачуудан баштап шайлоо участкаларын жабууга чейинки процессти өз алдынча көзөмөлдөп турат.

2021-жылдын 10-январы. Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо

Артка