2021 КР ЖК шайлоо

Партиялардагы талапкерлердин гендердик өкүлчүлүгү боюнча диаграммалар
Партиялардагы талапкерлердин гендердик өкүлчүлүгү боюнча диаграммалар
22.11.2021
Партиялардын шайлоо фонду
Партиялардын шайлоо фонду
22.11.2021
Талапкерлердин шайлоо фонду
Талапкерлердин шайлоо фонду
22.11.2021
Талапкерлердин сапаттык курамы
Талапкерлердин сапаттык курамы
22.11.2021
36 шайлоо округу боюнча гендердик өкүлчүлүктүн жана талапкерлердин жашы
36 шайлоо округу боюнча гендердик өкүлчүлүктүн жана талапкерлердин жашы
22.11.2021