Кандай байкоо жүргүзөбүз?

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча эң курч суроолорго «Жалпы иш» коомдук фондунун узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүү боюнча эксперти А.Өмүрзаков жооп берет.

Тизмеге кайт