Добуш сатып алуу жана административдик ресурстарды кыянаттык менен пайдалануу жөнүндө Кыргызстандын жарандарынын ойлору боюнча сурамжылоонун жыйынтыгын «Жалпы иш» коомдук фонду сунуштады.

Сурамжылоо 2021-жылдын 19-28-февраль аралыгында Кыргызстандын бардык аймактарында жүргүзүлүп, 18 жаштан жогорку 1200 жаран менен маектешүү болду

Тизмеге кайт