"2020-жылдын 4-октябрында боло турган парламенттик шайлоого карата жарандардын көз-карашы"