Шайлоо 2021. Добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча бирдиктүү шайлоо округу боюнча кол менен эсептөөнүн протоколунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн алдыңызбы?

Шайлоо 2021. Добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча бирдиктүү шайлоо округу боюнча кол менен эсептөөнүн протоколунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн алдыңызбы?
Артка