Инфографика

Шайлоо 2021. Добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча бирдиктүү шайлоо округу боюнча кол менен эсептөөнүн протоколунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн алдыңызбы?
Шайлоо 2021. Добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча бирдиктүү шайлоо округу боюнча кол менен эсептөөнүн протоколунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн алдыңызбы?


Көбүрөөк билүү

Шайлоо 2021. Добуш берүү участкасында жабылуу жана эсептөө процессинде сиздин коомдук байкоочулук укугуңуз бузулдубу?
Шайлоо 2021. Добуш берүү участкасында жабылуу жана эсептөө процессинде сиздин коомдук байкоочулук укугуңуз бузулдубу?


Көбүрөөк билүү

Шайлоо 2021. Бир мандаттуу жана бирдиктүү шайлоо округу боюнча көчмө урналар мыйзамга ылайык ачылдыбы?
Шайлоо 2021. Бир мандаттуу жана бирдиктүү шайлоо округу боюнча көчмө урналар мыйзамга ылайык ачылдыбы?


Көбүрөөк билүү

Шайлоо 2021. Пайдаланылбаган бюллетендер мыйзамга ылайык кайра саналдыбы жана жоюлдубу?
Шайлоо 2021. Пайдаланылбаган бюллетендер мыйзамга ылайык кайра саналдыбы жана жоюлдубу?


Көбүрөөк билүү