3

2

1

Коомдук фонду «Жалпы иш»

“Жалпы иш” коомдук фонду – Кыргыз Республикасындагы шайлоолорго мониторинг жүргүзүү, жарандык билимдин деңгээлин жогорулатуу долбоорлорун ишке ашыруу, жарандардын өлкөнү башкаруу процесстерине активдүүрөөк катышуусуна жардам көрсөтүү үчүн түзүлгөн коммерциялык эмес уюм.

"Жалпы иш" коомдук фонду саясий партиялар тарабынан талапкерлердин тизмесин өзгөртүү көрүнүштөрү боюнча тынчсыздануусун билдирет.
БИЛДИРҮҮ
"Жалпы иш" коомдук фонду саясий партиялар тарабынан талапкерлердин тизмесин өзгөртүү көрүнүштөрү боюнча тынчсыздануусун...
"Жалпы иш" коомдук фонду добуш берүү күнүнөн кийинки кырдаалга тынчсыздануусун билдирет. Фонд өлкөнүн 9 шаарында өткөрүп жаткан көз карандысыз байкоо жүргүзүүнүн маалыматына таянсак, шайлоо босогосуна... 04.16.2021
Жергиликтүү кеңештерге шайлоо: катталган мыйзам бузуулар жана ага карата "Жалпы иш" коомдук фондунун жооп чаралары
Бишкек, 15-апрель 2021 ж. 15:00го карата каралып чыккан мыйзам бузуулардын маалымат базасы. "Жалпы иш" коомдук фондунун байкоочулары шайлоо процесстеринин бардык этаптарына көз карандысыз байкоо жүргү... 04.15.2021
Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н. Жапаровго Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Т.М. Мамытовго Кыргыз Республикасынын Премьер-министрини У.А. Мариповго
ЖАРАНДЫК КООМДУН УЮМДАРЫНЫН КАЙРЫЛУУСУ

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н. Жапаровго Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Т.М. Мамытовго Кыргыз Республикасынын Премьер-министрини У.А. Мариповго

Биздин донорлор
жана өнөктөштөр